top of page

TRADICIJA KAKOVOSTI

Upravljanje kakovosti

Uspešno izvajanje politike kakovosti na vseh nivojih našega delovanja, predstavlja trden temelj in nam zagotavlja prepoznavnost tako slovensko usmerjenih poslovnih partnerjev kot tudi v krogu mednarodno priznanih.


Za doseganje najvišje kakovosti v vseh pogledih izkoriščamo vso sodobno
tehnologijo, pridobljeno znanje in desetletja izkušenj. Konstantno
izboljševanje poslovnih ter proizvodnih procesov je stalnica našega delovanja, tako preko stalnih vhodnih, procesnih in izhodnih kontrol obvladujemo vse funkcije in procese ter ugotavljamo možnosti za izboljšanje.

Nenehno izboljševanje

Osnovni cilj je nenehano izboljševanje kakovosti proizvodov, storitev
ter procesov.


Ključ so pravilno vodeni, nadzorovani in usklajeni procesi. Vsak proces v
podjetju namreč poteka v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz sistema vodenja kakovosti. Tako lahko brez težav jamčimo visoko proizvodno varnost.

Smo imetniki certifikatov kakovosti ISO 9001 in IQNet, ki potrjujeta
usklajenost delovanja podjetja z mednarodnimi standardi, sledimo pa
tudi smernicam standarda ISO 15378 (Primarna embalaža za medicinske
proizvode – dobre proizvodne prakse).

Družena odgovornost

Osnovni cilj je nenehano izboljševanje kakovosti proizvodov, storitev
ter procesov.


S spodbujanjem športnega in kulturnega prostora ter stremljenjem k
uporabi obnovljivih virov materialov, sledimo smernicam družbeno in
okoljsko odgovornega podjetja, ki si prizadeva za boljši jutri. Odgovornost
do zaposlenih razumemo kot skrb za izobraževanje, varnost in dobro
počutje sodelavcev in se uvrščamo med podjetja, ki so usmerjena v ljudi.

TRADICIJA FLEKSIBILNOSTI

ODZIVNOST, OSEBNA OBRAVNAVA in FLEKSIBILNOST

Kako veste, če smo pravi partner za vas?


Je tudi vam pomembno, da:
     ste individualno obravnavani?

     je na drugi strani nekdo, ki ima posluh za vaše želje?
     je vaš partner odziven in prilagodljiv?

 

V Tiskarni Vesel vam omogočimo, da imate vse na enem mestu in vam s 30 letnimi strokovnimi izkušnjami v grafični industriji, pomagamo dvigovati dodano vrednost.


Pokličite našega strokovnega svetovalca zdaj.

bottom of page